Declaratia de valoare (Italia)

Biroul nostru a creat aceasta pagina web pentru a va oferi informatii despre etapele obtinerii Declaratiei de Valoare (specimen) de la reprezentatele consulare ale Italiei pentru diplomele de studii si acordarea de consultanta profesionala. Acest tip de serviciu se adreseaza persoanelor care doresc sa obtina o programare de la Consulatul Italian in vederea unui loc de munca sau a continuarii studiilor.

Obtinerea Declaratiei de Valoare este una dintre cele mai grele proceduri, fiindca o persoana care este programata sa se prezinte la Consulatul Italiei nu are toate documentele cu apostilarea, legalizarea, supralegalizarea, vizarea si echivalarea actelor de studii, risca sa fie respinsa si sa piarda programarea, urmand sa astepte o lunga perioada de timp pana sa aiba posibilitatea de a se programa din nou la consulat.

Intreaga procedura include:
  * vizarea diplomelor de studii la Inspectoratul Scolar sau Ministerul Educatiei;
  * apostilarea diplomelor de studii la Prefectura;
  * traduceri autorizate din romana in italiana;
  * apostilarea traducerilor autorizate si legalizate si a copiilor legalizate;
  * pregatirea dosarului si programarea online pentru depunerea acestuia la Ambasada;
  * ridicarea dosarului si obtinerea declaratiei de valoare de la Ambasada.

Durata obtinerii Declaratiei de Valoare:
  * Avand in vedere situatia actuala, datorata pandemiei COVID 19, va informam ca, incepand cu data de 01.11.2021, Biroul Studii din cadrul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei la Bucuresti, va primi toate dosarele pentru Declaratia de valoare, cu sau fara programare deja obtinuta pe platforma Prenot@mi, EXCLUSIV PRIN CURIER (nu se vor accepta alte modalitati de expediere, de exemplu: posta normala, depunere personala). In consecinta toate programarile efectuate pentru acest serviciu pe platforma Prenot@mi se considera ca fiind anulate. Titularul diplomei va trebui sa expedieze dosarul propriu (dosar plic de carton) in plic inchis, PRIN CURIER, la adresa: Biroul Studii – Cancelaria Consulara Ambasada Italiei la Bucuresti Str. Arhitect Ion Mincu nr. 12, sector 1 cod postal 011358 Bucuresti ROMANIA N.B. Nu vor fi acceptate dosare ale unor persoane diferite in acelasi plic! Plicul va trebui sa contina toate documentele solicitate pentru eliberarea Declaratia de valoare, asa cum este indicat pe site-ul www.ambbucarest.esteri.it> Pasapoarte si servicii> Servicii consulare> Declaratii de valoare, paragraful VI - Documente obligatorii pentru obtinerea “Declaratiei de valoare”, de la punctul 2 la punctul 9, fara originalele diplomei si al foii matricole/supliment la diploma (prevazute la punctul 1) si fara taxa consulara prevazuta la punctul 10. Eliberarea Declaratiei de valoare este conditionata de completitudinea si corectitudinea documentatiei transmise si are loc dupa 30 pana la 60 de zile de la inregistrarea primirii dosarului la Consulat, in functie de numarul de dosare primite la acest birou. Persoana interesata va fi anuntata telefonic de catre Biroul Studii in legatura cu data ridicarii (solicitam completarea corecta si in intregime a formularului de cerere, prevazut la paragraful VI, punctul 6). Retragerea Declaratiei de valoare va putea fi efectuata la data comunicata de birou si convenita cu titularul diplomei, direct de catre titular sau de catre un delegat al acestuia, cu delegatie, asa cum este prevazut la punctul 9. In momentul retragerii se va plati, in numerar sau cu POS (card de debit), taxa consulara in valoare de 203 RON pentru o declaratie de valoare, plus un comision bancar de 5 RON daca plata se efectueaza cu POS. Se vor arata obligatoriu la ghiseu originalele diplomei si al foii matricole /supliment la diploma, prevazute la punctul 1. Declaratia de valoare I. “Declaraţia de valoare” este un document solicitat de Autoritatile italiene, scris în limba italiană care indică valoarea unui act de studiu obţinut in Romania. Este un act de natură exclusiv informativă, neconferind în sine nicio formă de recunoaştere (şcolară, universitară sau profesională), care ţine de competenţa exclusivă a Autorităţilor italiene în Italia. Cancelaria Consulara din Bucuresti elibereaza “Declaratiile de valoare” numai pentru diplomele obtinute in cadrul institutiilor de invatamant romanesti, prezente in Romania. Declaratia de valoare se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de diplome, insotite de foaia matricola aferenta: Diploma/Certificat de absolvire a 8 clase/ani (poate avea o denumire diferita, in functie de anul absolvirii) + foaie matricola clasele I-VIII Certificat de promovare a testelor nationale/Certificat de capacitate + foaie matricola clasele I-VIII Foaie matricola de 8 clase, pentru cei carora nu li se elibereaza diploma de 8 clase (vedeti punctul VI - ATENTIE) Diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 ani/clase + foaie matricola clasele I-X Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului + foaie matricola clasele I-X Diploma de absolvire a scolii profesionale (de minim 3 ani) + foaie matricola I-III ani Diploma de bacalaureat + foaie matricola clasele IX-XII/XIII (pentru cursuri serale) Diploma de licenta/inginer/arhitect/studii superioare + foaie matricola /supliment la diploma Diploma de absolvire colegiu universitar (de 3 ani) + foaie matricola Diploma de master/studii aprofundate + foaie matricola /supliment la diploma Diploma de doctorat ATENTIE: Declaratia de valoare NU se elibereaza pentru: Diplome emise de catre scolile postliceale Certificate care atesta cursuri de calificare/profesionale Diploma de absolvire a liceului (fara sustinerea examenului de bacalaureat) Diploma de scoala de ucenici (mai putin de 3 ani) Diploma de scoala profesionala (de 1 an/1,5 ani/2 ani) Adeverinte provizori eliberate inaintea diplomei (diploma cartonata) definitive Situatii scolare incomplete II. DECLARATIA DE VALOARE NU SE ELIBEREAZA PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ITALIA! PENTRU RECUNOASTEREA PROFESIEI TREBUIE SA VA ADRESATI MINISTERULUI COMPETENT ITALIAN. DECLARATIA DE VALOARE NU ESTE NECESARA PENTRU RECUNOASTEREA PROFESIONALA, A CARUI COMPETENTA REVINE MINISTERELOR AMBELOR TARI, CONFORM DIRECTIVEI EUROPENE 36/2005 CE. PENTRU INFORMATII DETALIATE IN ACEST SENS VA RUGAM VERIFICATI INFORMATIILE DISPONIBILE PE SITE-UL https://www.cnred.edu.ro/ III. CANCELARIA CONSULARA A ITALIEI IN BUCURESTI NU ESTE COMPETENTA PENTRU EFECTUAREA/VIZAREA TRADUCERILOR IN LIMBA ITALIANA A DOCUMENTELOR SCOLARE CARE SE PREZINTA LA AUTORITATILE ITALIENE, INTRUCAT IN ROMANIA TRADUCERILE OFICIALE SUNT EFECTUATE DE CATRE TRADUCATORI AUTORIZATI, DE PE LANGA BIROURILE NOTARIALE, LEGALIZATE APOI CU APOSTILA (CONVENTIA DE LA HAGA DIN DATA DE 5 OCTOMBRIE 1961). Va informam in cele ce urmeaza asupra modalitatii generale de legalizare a documentelor emise in Romania pentru uz scolar pentru care NU se elibereaza declaratia de valoare, in scopul depunerii lor in Italia la diferite institutii, pentru diferite scopuri. Aceste documente pot fi: diplome, certificate, atestate, adeverinte, foi matricole partiale, situatii scolare incomplete eliberate de catre institutii de invatamant romanesti, planuri de invatamant liceale, , programe analitice de scoli postliceale sau universitare, adeverinte incoluitoare a diplomelor finale, etc. In Romaniadocumentele originale enumerate mai sus se legalizeaza mai intai cu Apostila de la Prefectura romana competenta. Dupa aplicarea Apostilei pe documentul original, se pot efectua copii legalizate/traduceri legalizate in limba italiana, dupa caz. Copiile legalizate se efectueaza la Notarul public roman si apoi se legalizeaza cu Apostila la Camera Notarilor competenta. Traducerile oficiale se efectueaza de catre traducatorul autorizat, legalizate de catre Notarul public roman iar la final se legalizeaza cu Apostila la Camera Notarilor competenta. Va informam de asememenea ca Ambasada Italiei la Bucuresti nu pune Apostila pe documente italiene pentru uz scolar in scopul depunerii acestora in Romania. Apostila pe astfel de documente italiene se poate pune doar in Italia, la Prefectura competenta. Recunoasterea diplomelor italiene se solicita la Ministerul Educatiei. IV. AMBASADA ITALIEI LA BUCURESTI NU ARE COMPETENTA IN ELIBERAREA PLANURILOR DE INVATAMANT ALE LICEELOR DIN ROMANIA. PENTRU ACEASTA CEI INTERESATI TREBUIE SA SE ADRESEZE RESPECTIVELOR INSTITUTII DE INVATAMANT SAU INSPECTORATELOR SCOLARE COMPETENTE SAU MINISTERULUI EDUCATIEI ROMAN. V.Informam publicul interesat ca pe site-ul https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ este disponibila, in varianta italiana si engleza, Circulara Ministerului Educatiei italian, referitoare la procedurile pentru intrarea, sederea si inmatricularea studentilor internationali, precum si recunoasterea diplomelor acestora, pentru cursurile universitare superioare. VI. Documente obligatorii pentru obtinerea “Declaratiei de valoare”: IN VEDEREA EVITARII UNOR ERORI IN PREPARAREA DOCUMENTELOR, VA ATENTIONAM SA LE PREGATITI IN ORDINEA URMATOARE: 1) a. actul de studiu (diploma) in original, vizat de catre autoritatea scolara competenta (inspectoratul şcolar competent/C.N.R.E.D.), in functie de caz, legalizat cu Apostila de la Prefectura competentă; b. foaia matricola/suplimentul la diploma in original, vizat/a de catre autoritatea scolara competenta (inspectoratul şcolar competent/C.N.R.E.D.), in functie de caz, legalizat/a cu Apostila de la Prefectura competentă; 2) copii legalizate pentru fiecare dintre documentele mentionate la punctul 1a si 1b, efectuate de un Notar Public român si apoi legalizate cu Apostila de catre Camera Notarilor competenta; 3) traduceri legalizate în limba italiană pentru fiecare dintre documentele mentionate la punctul 1a si 1b, efectuate la Notar public roman cu traducator autorizat, legalizate ulterior cu Apostila de catre Camera Notarilor competenta; 4) fotocopii alb-negru (XEROX) ale documentelor prevazute la punctele 1a, 1b, 2 si 3; 5) Adeverinţa de autenticitate pentru documentele mentionate la punctul 1a si 1b, in original, fara traducere sau legalizare, redactata de catre secretariatul Instituţiei de Invăţământ care a eliberat documentele. Adeverinta de autenticitate se solicita atat pentru diploma (1a), cat si pentru foaia matricola/supliment la diploma (1b) si trebuie sa conţina numar de inregistrare, data emiterii, semnatura si stampila institutiei de invatamant. Din adeverinta de autenticitate trebuie sa rezulte: obţinerea efectivă a actului de studiu, durata studiilor, tipologia (învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), forma de invaţamant (dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale şi metoda de notare adoptată. Trebuie specificat dacă instituţia de invatamant care a eliberat actul de studiu este publică sau privată (în acest ultim caz, trebuie obligatoriu indicata legea de acreditare). ATENTIE: Daca institutia de invatamant elibereaza doar foaie matricola – 1b (fara diploma – 1a) pentru invatamantul de 8 sau 10 clase, acest lucru trebuie mentionat in adeverinta de autenticitate a foii matricole! Este recomandat sa solicitati 2 adeverinte de autenticitate originale, una fiind necesara la Consulat iar cealalta la autoritatile de invatamant romane. 6) formularul de cerere a declaraţiei de valoare completat integral si semnat de catre titularul actului de studii (NU de catre delegatul acestuia). 7)fotocopia documentului de identitate roman si italian (in functie de caz) in curs de valabilitate al titularului diplomei; 8) fotocopii ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) in cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui/numelui de familie ale titularului actului de studii; 9) delegatie in cazul in care dosarul nu este depus direct de catre titularul diplomei, insotita de fotocopia cartii de identitate a delegatului. Modelul de delegatie poate fi descarcat AICI De asemenea delegatia/procura poate fi redactata: - de mana, pe o foaie de hartie, in limba italiana, pentru cetatenii rezidenti in Italia si pentru cetatenii Uniunii Europene (conform modelului atasat); - la Notar Public roman, la Primariile italiene de resedinta, la reprezentanţele diplomatice si consulare ale Romaniei in Italia, sau in alte State, cu conditia ca procura sa fie semnata de catre solicitant; Referitor la depunerea dosarelor pentru declaratia de valoare prin agentii specializate, precizam faptul ca nu intra in competenta acestei Ambasade recomandarea numelor acestor agentii, si rugam persoanele interesate sa gaseasca agentia potrivita propriilor cerinte. 10) taxa consulara de 41 EURO. Aceasta suma se achita in LEI numerar in momentul retragerii dosarului; 11) dosar plic de carton, cu prenumele si numele solicitantului. Se specifica faptul ca punctele 2 si 3 se pot efectua, numai dupa legalizarea actelor originale indicate la punctul 1a si 1b, si la autorităţile competente italiene (Legea nr. 15/1968 şi Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445/2000), cu traducerile efectuate de traducători autorizaţi de pe lângă instanţele italiene. VII. Avand in vedere situatia actuala, datorata pandemiei COVID 19, va informam ca, incepand cu data de 01.11.2021, Biroul Studii din cadrul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei la Bucuresti, va primi toate dosarele pentru Declaratia de valoare, cu sau fara programare deja obtinuta pe platforma Prenot@mi, EXCLUSIV PRIN CURIER (nu se vor accepta alte modalitati de expediere, de exemplu: posta normala, depunere personala). In consecinta toate programarile efectuate pentru acest serviciu pe platforma Prenot@mi se considera ca fiind anulate. Titularul diplomei va trebui sa expedieze dosarul propriu (dosar plic de carton) in plic inchis, PRIN CURIER, la adresa: Biroul Studii – Cancelaria Consulara Ambasada Italiei la Bucuresti Str. Arhitect Ion Mincu nr. 12, sector 1 cod postal 011358 Bucuresti ROMANIA N.B. Nu vor fi acceptate dosare ale unor persoane diferite in acelasi plic! Plicul va trebui sa contina toate documentele solicitate pentru eliberarea Declaratia de valoare, asa cum este indicat pe site-ul www.ambbucarest.esteri.it> Pasapoarte si servicii> Servicii consulare> Declaratii de valoare, paragraful VI - Documente obligatorii pentru obtinerea “Declaratiei de valoare”, de la punctul 2 la punctul 9, fara originalele diplomei si al foii matricole/supliment la diploma (prevazute la punctul 1) si fara taxa consulara prevazuta la punctul 10. Eliberarea Declaratiei de valoare este conditionata de completitudinea si corectitudinea documentatiei transmise si are loc dupa 30 pana la 60 de zile de la inregistrarea primirii dosarului la Consulat, in functie de numarul de dosare primite la acest birou. Persoana interesata va fi anuntata telefonic de catre Biroul Studii in legatura cu data ridicarii (solicitam completarea corecta si in intregime a formularului de cerere, prevazut la paragraful VI, punctul 6). Retragerea Declaratiei de valoare va putea fi efectuata la data comunicata de birou si convenita cu titularul diplomei, direct de catre titular sau de catre un delegat al acestuia, cu delegatie, asa cum este prevazut la punctul 9. In momentul retragerii se va plati, in numerar sau cu POS (card de debit), taxa consulara in valoare de 203 RON pentru o declaratie de valoare, plus un comision bancar de 5 RON daca plata se efectueaza cu POS. Se vor arata obligatoriu la ghiseu originalele diplomei si al foii matricole /supliment la diploma, prevazute la punctul 1. VIII. Scopul pentru care poate fi necesara declaratia de valoare Declaraţia de valoare se elibereaza numai pentru actele de studiu finale emise de catre Ministerul Educatiei roman, în scopul: continuării studiilor în instituţii de învăţământ italiene;înscrierea la cursuri universitare şi post-universitare în Italia;participarea la concursuri publice (in acest caz se ataseaza, acolo unde este posibil, copia anuntului de concurs);inscrierea la diferite tipuri de cursuri de formare;demararea la autoritatile competente in Italia procedura de echivalare a actului de studiu obtinut în România (pentru diplome obtinute pentru invatamantul general obligatoriu si invatamantul liceal va adresati Inspectoratului Scolar Teritorial italian competent – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ITALIANO, in schimb pentru diplomele universitare va adresati UNIVERSITATILOR ITALIENE). IX. CIMEA Pentru o cercetare minutioasa a formelor actuale de recunoastere a diplomelor straine, in vigoare la momentul prezent, facem trimitere la lecturarea informatiilor prezentate schematic pe site-ul CENTRO DI INFORMAZIONE SULLE MOBILITA’ ED EQUIPOLLENZE ACCEDEMICHE (CIMEA), www.cimea.it, si care elibereaza un “ATTESTATO DI COMPARABILITA’ “ pentru o diploma straina, care are, in parte, functiuni asemanatoare cu cele ale Declaratiei de valoare. Este util sa sugeram tuturor celor care prezinta cerere de Declaratie de valoare la aceasta Cancelarie Consulara, sa efectueze controalele necesare cu institutia denumita CIMEA (info@cimea.it), precum si cu administratia publica italiana care va trebui sa evalueze diploma, astfel incat sa se asigure dinainte daca Declaratia de valoare este absolut necesara sau este suficienta prezentarea atestatului mai sus mentionat, eliberat de CIMEA.
  * se recomanda prezenta titularului, dar daca acesta nu poate fii prezent din motive ca, are rezidenta oficiala in alt stat sau din alte motive, persoana imputernicita trebuie sa prezinte o copie xerox (e recomandat sa fie legalizata) dupa documentul care atesta rezidenta titularului si o procura legalizata la notar;
  * taxa de eliberare a unei declaratii este de 41 euro;
  * anexele actelor de studiu (ex: rezultatele la examenul de licenta si foile matricole) sau alte documente (ex: plan de invatamant, programa analitica etc.) nu sunt supuse taxarii;

Actele necesare la dosarul pentru Declaratia de Valoare:

   1. Studii preuniversitare:

   Trebuie prezentate urmatoarele documente, in original:
  * diploma/certificatul de absolvire;
  * foaia matricola corespunzatoare diplomei/certificatului;
  * adeverinte de autenticitate pentru fiecare document in parte (se obtin de la secretariatul institutiei de invatamânt si va fi nevoie sa solicitati cate 2 exemplare pentru fiecare act: un exemplar va fi depus la Inspectoratul Scolar Judetean în vederea vizarii actului original, iar un alt exemplar trebuie inclus în dosarul pentru Consulatul Italiei);

   Dupa primirea actele originale din partea dvs., firma noastra se va ocupa de urmatoarele formalitati:
  * vizarea originalelor la Inspectoratul Scolar: vizarea se face doar la inspectoratul scolar din judetul în care au fost emise actele. În cazul în care actele de studii au fost emise în alte judete ale tarii vom încerca sa vizam originalele la Inspectoratul Scolar din judetul respectiv;
  * legalizarea originalelor prin aplicarea Apostilei la Prefectura;
  * legalizarea notariala a copiilor conforme cu originalul de pe actele de studii;
  * traducere autorizata în limba italiana, efectuata de pe originalele supralegalizate;
  * legalizarea notariala a traducerilor;
  * supralegalizarea copiilor conforme cu originalul si a traducerilor prin aplicarea Apostilei la Camera Notarilor Publici;
  * fotocopii simple de pe toate actele originale si legalizate/supralegalizate.

   2. Studii universitare:

   Trebuie prezentate urmatoarele documente, in original:
  * diploma de Bacalaureat si foaia matricola corespunzatoare;
  * diploma de Licenta si foaia matricola corespunzatoare;
  * programa analitica însotita de adeverinta nominala;
  * adeverinte de autenticitate pentru fiecare document în parte (se obtin de la secretariatul institutiei de învatamânt, iar pentru diploma de Bacalaureat si foaia matricola aferenta acesteia va fi nevoie sa solicitati câte 2 exemplare: un exemplar va fi depus la Inspectoratul Scolar Judetean în vederea vizarii actului original, iar un alt exemplar trebuie inclus în dosarul pentru Consulatul Italiei).

   Dupa primirea actele originale din partea dvs., firma noastra se va ocupa de urmatoarele formalitati:
  * vizarea originalului diplomei de Bacalaureat si a foii matricole aferente la Inspectoratul Scolar: vizarea se face doar la Inspectoratul Scolar din judetul în care au fost emise actele. Firma noastra poate reprezenta pentru vizare la Inspectoratul Scolar Bucuresti, actele de studii care au fost emise în alte judete ale tarii;
  * vizarea originalului diplomei de Licenta, a foii matricole aferente si a programei analitice la CNRED (Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei);
  * legalizarea tuturor originalelor prin aplicarea Apostilei la Prefectura;
  * legalizarea notariala a copiilor conforme cu originalul de pe actele de studii;
  * traducere autorizata în limba italiana, efectuata de pe originalele supralegalizate;
  * legalizarea notariala a traducerilor;
  * supralegalizarea copiilor conforme cu originalul si a traducerilor prin aplicarea Apostilei la Camerele Notarilor Publici;
  * fotocopii simple de pe toate actele originale si legalizate/supralegalizate.

Important:
  * Pentru recunoasterea unui titlu universitar, se vor elibera în mod obligatoriu doua Declaratii de Valoare: una pentru Diploma de Bacalaureat si alta pentru Diploma de Licenta.
  * Costurile vor fi automat mai mari în acest caz deoarece se achita taxele pentru doua Declaratii de Valoare, iar traducerea si legalizarea copiei de pe programa analitica atrag costuri marite din cauza volumului acesteia.

Dosarul poate fi depus oriunde la unul din sediile noastre din Bucuresti (clik aici pentru mai multe detalii).

Costurile pentru serviciile de vizare în Bucuresti / apostilare / traducere / legalizare / supralegalizare le gasiti pe pagina TARIFE. Un calcul exact se va face în functie de numarul de acte ce vor fi depuse, adica în functie de titlul pentru care se solicita Declaratia de Valoare.

Declaratie de valoare | Declaratia de valoare (Italia)