Declaratia de valoare (Italia)

Biroul nostru a creat aceasta pagina web pentru a va oferi informatii despre etapele obtinerii Declaratiei de Valoare (specimen) de la reprezentatele consulare ale Italiei pentru diplomele de studii si acordarea de consultanta profesionala. Acest tip de serviciu se adreseaza persoanelor care doresc sa obtina Declaratia de Valoare in vederea unui loc de munca sau a continuarii studiilor.

Obtinerea Declaratiei de Valoare este una dintre cele mai grele proceduri, fiindca o persoana care este programata sa se prezinte la Consulatul Italiei nu are toate documentele cu apostilarea, legalizarea, supralegalizarea, vizarea si echivalarea actelor de studii, risca sa fie respinsa si sa piarda programarea, urmand sa astepte o lunga perioada de timp pana sa aiba posibilitatea de a se programa din nou la consulat.

Intreaga procedura include:
  I. Declaratia de Valoare a unei diplome de studii este un document eliberat de Reprezentantele diplomatice-consulare italiene, care descrie valoarea diplomei in tara de origine. Aceasta NU reprezinta o forma de recunoastere a diplomei, ci un document de natura informativa pe care Institutiile italiene il pot utiliza in vederea evaluarii diplomelor in cauza. Cancelaria Consulara din Bucuresti elibereaza Declaratiile de Valoare numai pentru diplomele obtinute in cadrul institutiilor de invatamant preuniversitare si universitare romanesti, prezente in Romania. A. DIPLOME PREUNIVERSITARE: • Diploma/Certificat de absolvire a 8 clase/ani, Certificat de promovare a testelor nationale/Certificat de capacitate (poate avea o denumire diferita, in functie de anul absolvirii) – pentru invatamantul de 8 ani • Foaie matricola de 8 clase, in cazul in care nu se elibereaza diploma – pentru invatamantul de 8 ani • Diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 ani/clase – pentru invatamantul de 10 ani • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului – pentru invatamantul de 10 ani • Diploma de absolvire a scolii profesionale (de minim 3 ani) • Diploma de bacalaureat Documente obligatorii pentru obtinerea Declaratiei de Valoare pentru diplome preuniversitare: 1) Adeverinţa de autenticitate pentru diploma, in ORIGINAL, redactata de catre secretariatul Instituţiei de Invăţământ care a eliberat documentul. Adeverinta de autenticitate trebuie sa conţina: numar de inregistrare, data emiterii, semnatura si stampila institutiei de invatamant. Din adeverinta trebuie sa rezulte: numele complet, data si locul nasterii titularului diplomei, seria si nr. diplomei, data eliberarii, obţinerea efectivă a diplomei, durata si tipologia studiilor, forma de invaţamant (dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale şi scara de notare adoptată, precum si nivelul superior de studii la care titularul are acces in Romania, in baza diplomei obtinute. ATENTIE: Trebuie specificat dacă instituţia de invatamant care a eliberat diploma este publică sau privată (în acest ultim caz, trebuie obligatoriu indicata legea de acreditare si data). Daca institutia de invatamant nu elibereaza diploma, pentru invatamantul de 8 ani/10 ani, ci doar foaie matricola, acest lucru se va mentiona in adeverinta. 2) diploma in original, care se prezinta la ghiseul consular in momentul retragerii Declaratiei de Valoare, vizata de catre Inspectoratul şcolar competent si legalizata cu Apostila la Prefectura competentă; 3) copia legalizata a diplomei, efectuata de un Notar Public român; 4) traducerea oficiala in italiana a diplomei, efectuata la un traducator autorizat, a carui semnatura este legalizata; 5) fotocopii alb-negru ale documentelor prevazute la punctele 2, 3 si 4; 6) pentru formularul de cerere completat de catre titular, apasa AICI; 7) fotocopia cartii de identitate italiene, straine si romanesti, in curs de valabilitate; 8) fotocopii ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) in cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui/numelui de familie ale titularului diplomei; 9) eventual delegatie simpla in italiana, insotita de fotocopia cartii de identitate a delegatului; 10) taxa consulara de 41 EURO, echivalentul in RON, la cursul de schimb consular trimestrial, se achita numerar la ghiseul consular, in momentul ridicarii dosarului. Plata se poate face si cu card de debit romanesc (POS – cost suplimentar al comisionului bancar de 5 Ron); 11) dosar plic de carton, cu prenumele si numele solicitantului. _______________________________________________________________________________________ B. DIPLOME UNIVERSITARE: • Diploma de licenta/inginer/arhitect/studii superioare + foaie matricola /supliment la diploma • Adeverinta de finalizarea studiilor (provizorie, inlocuitoare a diplomei de licenta) • Diploma de absolvire colegiu universitar + foaie matricola/supliment la diploma • Diploma de master/studii aprofundate + foaie matricola /supliment la diploma • Diploma de doctorat (fara supliment) Documente obligatorii pentru obtinerea Declaratiei de valoare pentru diplome universitare: 1) Adeverinţa de autenticitate pentru diploma si supliment/foaie matricola, in ORIGINAL, redactata de catre secretariatul Instituţiei Universitare care a eliberat documentele. Adeverinta de autenticitate trebuie sa conţina: numar de inregistrare, data emiterii, semnatura si stampila institutiei universitare. Din adeverinta trebuie sa rezulte: numele complet, data si locul nasterii titularului diplomei, seria si nr. diplomei si a suplimentului/foii matricole, data eliberarii, obţinerea efectivă a actului de studiu, durata si tipologia studiilor, forma de invaţamant (dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale şi scara de notare adoptată, precum si nivelul superior de studii la care titularul are acces in Romania, in baza diplomei universitare obtinute. ATENTIE: Trebuie specificat dacă instituţia de invatamant universitar care a eliberat diploma este publică sau privată (în acest ultim caz, trebuie obligatoriu indicata legea de acreditare si data). 2) diploma si supliment la diploma/foaie matricola in original, care se prezinta la ghiseul consular in momentul retragerii Declaratiei de Valoare, vizate de C.N.R.E.D. din Bucuresti, legalizate cu Apostila la Prefectura competentă; 3) copia legalizata a diplomei si copia legalizata a suplimentului/foii matricole, efectuate de un Notar Public român; 4) traducerea oficiala a diplomei si traducerea oficiala a suplimentului/foii matricole, in limba italiana, efectuate de un traducator autorizat, a carui semnatura este legalizata; 5) fotocopii alb-negru ale documentelor prevazute la punctele 2, 3 si 4; 6) pentru formularul de cerere completat de catre titular, apasa AICI; 7) fotocopia cartii de identitate italiene, straine si romanesti, in curs de valabilitate; 8) fotocopii ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) in cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui/numelui de familie ale titularului diplomei; 9) eventual delegatie simpla in italiana, insotita de fotocopia cartii de identitate a delegatului; 10) taxa consulara de 41 EURO, echivalentul in RON, la cursul de schimb consular trimestrial, se achita numerar la ghiseul consular, in momentul retragerii dosarului. Plata se poate face si cu card de debit romanesc (POS – cost suplimentar al comisionului bancar de 5 Ron); _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ III. CIMEA Semnalam totodata faptul ca in cadrul CIMEA (Centro di Informazione sulle Mobilità ed Equipollenze Accademiche, www.cimea.it) este activ serviciul Credential Information Service (CIS), care elibereaza un “Atestat de Comparabilitate“ pentru o diploma straina, care are, in parte, functiuni asemanatoare cu cele ale Declaratiei de valoare. Considerand abordarea pe care fiecare institutie o are pentru evaluarea diplomelor straine, sugeram totusi tuturor celor care intentioneaza sa prezinte cererea pentru Declaratia de valoare, sa efectueze controalele necesare cu Universitatea/Administratia Publica care va trebui sa evalueze diploma, precum si cu institutia CIMEA (info@cimea.it), astfel incat sa se asigure dinainte daca Declaratia de valoare este absolut necesara, sau este suficienta prezentarea atestatului de comparabilitate eliberat de CIMEA.

Declaratie de valoare | Declaratia de valoare (Italia)