Servicii de contabilitate complete

Firma noastră oferă clienţilor noştri servicii de contabilitate de cea mai bună calitate, încredere prin profesionalism, găsirea unor soluţii optime în domeniul financiar-contabil, salarizare şi politică managerială.
     Servicii de Contabilitate:
     - inregistrarea cronologica a documentelor primare;
     - intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA;
     - intocmirea balantei de verificare lunare;
     - stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
     - intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
     - intocmirea si depunerea bilantului contabil;
     - organizarea departamentului financiar contabil;
     - alte situatii financiare specifice activitatii;
     - reprezentarea societatii in fata organelor de control.
    
     Servicii de Audit:
     Auditarea situatiilor financiare conform prevederilor OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Ordonantei 28/2006 privind reglementarea unor masuri finaciare-contabile.
     Asigurarea asistentei de specialitate in vederea retratarii conturilor anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS) aplicabile in Romania. Aceste standarde cer ca noi sa planificam si sa efectuam auditul, in scopul de a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentarile de informatii din situatiile financiare.
     De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.
     Datorita caracteristicii de test si a altor limitari inerente ale oricarui sistem contabil si de control intern, exista un risc inevitabil ca unele erori semnificative sa ramana nedescoperite.
     In plus fata de raportul nostru asupra situatiilor financiare, noi estimam ca va putem oferi o scrisoare separata privind orice carenta semnificativa a sistemului de control intern si de contabilitate care ne atrage atentia.
     Responsabilitatea pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare revine conducerii societatii, auditorul fiind responsabil pentru formarea si exprimarea opiniei asupra situatiilor financiare.
     Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatilor economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.
     Obiectivele auditului intern:
     - verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;
     - evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;
     - evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii in entitatea economica;
     - protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel;
     - responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/ angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar (art.22 din OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar - republicata).
    
     Consultanta financiar-contabila si fiscala:
     - acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar-contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile;
     - intocmirea cashflow-ului;
     - intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
     - elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea de credite;
     - analiza situatiilor creantelor si datoriilor.
    
     Salarizare:
     - intocmirea statelor de plata;
     - stabilirea obligatiilor legate de salarii;
     - intocmirea declaratiilor aferente salariilor : CAS, somaj, CASS, ITM;
     - intocmirea fiselor fiscale.
    
     Resurse umane:
     - intocmirea contractelor individuale de munca;
     - intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
     - intocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor;
     - intocmirea adeverintelor de salariu;
     - intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
     - consultanta privind salarizarea.