Lista cu actele care pot fi apostilate

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplica Apostila pe urmatoarele tipuri de acte:
  * copii ale actelor originale legalizate de un notar public;
  * traducerile legalizate la notar;
  * alte acte notariale (procuri, declaratii, invitatii etc)

La PREFECTURA se aplica Apostila pe urmatoarele tipuri de acte:
  * certificate de: nastere, botez/cununie, căsătorie, deces, rezidenţă fiscală, cazier judiciar, cazier auto, competenţă ale personalului maritim navigant.
  * adeverinte: medicale; prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman; privind componenta familiei; prin care se atesta vechimea in munca; de calificare in diferite meserii.
  * acte de: studii preuniversitare, studii superioare.
  * brevete de turism.

La TRIBUNAL se aplica Apostila pe urmatoarele tipuri de acte:
  * hotarari judecatoresti
  * actele originale emise de Registrul Comertului
  * actele originale care emana de la un executor judecatoresc