Statele membre ale Uniunii Europene (O-->Z)


     19. Regatul Olandei
     Europa: Grefierul tribunalelor de primă instanţă (The Registrars of the Courts of first instance).
     1076 AV AMSTERDAM
     Postbus 84500
     1080 BN AMSTERDAM
     Telefon: +31 (20) 541 21 11
     Rechtbank Rotterdam
     Wilhelminaplein 100 – 125
     3007 BL ROTTERDAM
     Postbus 50950
     3007 BL ROTTERDAM
     Tel.: +31 (10) 297 12 34
     Rechtbank Utrecht
     - Antilele Olandeze: Guvernatorul insulei sau grupului de insule;
     - Aruba: directorul Biroului Central pentru Afaceri Juridice şi Generale.
    
     20. Republica Polonă
     Ministerul Afacerilor Externe.
    
     21. Republica Portugheză
     Portugalia: procurorul general al Republicii şi procurorii republicii de pe lângă curţile de apel.
     Angola şi Mozambic: guvernatorii generali
     Teritoriul Macao: guvernatorul (Palacio do Governo, Av. Da Praia Grande, Macao), secretarul asistent pentru justiţie (R. de S. Laurenco, Edificio dos Secretarios Adjuntos, 1 andar, Macao), şeful departamentului de justiţie (Av. Da Praia Grande, 594, Edificio BCM, 8 andar, Macao).
     Celelalte departamente ale teritoriilor de peste mări: guvernatorii.
    
     22. România
     Camerele Notarilor Publici: pentru documentele administrative si pentru traducerile legalizate la notariatele publice.
    
     23. Republica Slovacia
     Ministerul Justiţiei al Republicii Slovacia (“Ministerstvo spravodlivosti Slovenskey republiky”) - pentru documente publice emise sau certificate de instanţe judecătoreşti, notari, funcţionari juridici; pentru traduceri efectuate de traducători autorizaţi.
     Ministerul de Interne al Republicii Slovacia (“Ministerstvo vnutra Slovenskey republiky”) - pentru documente publice emise de autorităţile din jurisdicţia sa.
     Ministerul Educaţiei al Republicii Slovacia (“Ministerstvo skolstva Slovenskey republiky”) - pentru documente publice emise de autorităţile din jurisdicţia sa.
     Ministerul Sănătăţii al Republicii Slovacia (“Ministerstvo zdravotnictva Slovenskey republiky”) - pentru documente publice emise de autorităţile din jurisdicţia sa.
     Ministerul Apărării al Republicii Slovacia (“Ministerstvo obrany Slovenskey republiky”) - pentru documente publice emise de autorităţile din jurisdicţia sa.
     Oficiul Administraţiei locale (“krajsky urad”) - pentru : documente emise de Biroul de stare civilă (naşteri, decese, căsătorii) (‘’matrika’’), cu excepţia deciziilor de stare civilă; documente emise de instituţii de sănătate care ţin de Oficiul Administraţiei Regionale; documente emise de autorităţile administraţiei locale.
     Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Slovacia (“Ministerstvo zahranienzch veci Slovenskey republiky”) – pentru orice alt document nespecificat mai sus.
    
     24. Republica Slovenia
     Ministerul Justiţiei şi Administraţiei.
    
     25. Spania
     Pentru documentele emise de autorităţile judiciare competente - Secretarii Curţilor teritoriale (Secretarios de Gobierno de las Audiencias) sau adjuncţii lor.
     Pentru documentele autentificate de notarii publici sau documentele personale unde semnătura a fost autentificată de un notar public - preşedintele respectivei asociaţii a notarilor publici sau persoana responsabilă de problemele acestuia.
     Pentru alte documente publice, cu excepţia emise de organele administraţiei centrale-reprezentanţii oficiali de la alineatele precedente.
     Pentru documentele emise de autorităţile administraţiei centrale – şeful secţiei centrale a Ministerului Justiţiei (Jefe de la Seccion Central de la Subsecretaria).
    
     26. Regatul Suediei
     Notarii publici şi Ministerul Afacerilor Externe.
    
     27. Republica Ungară
     Ministerul Justiţiei - pentru documente publice şi legalizări efectuate de autorităţi judiciare.
     Ministerul Afacerilor Externe - pentru documentele publice şi legalizările făcute de alte autorităţi.