Lista cu actele care pot fi supralegalizate

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se pot supralegaliza urmatoarele tipuri de acte:
  * copii ale actelor originale legalizate de un notar public;
  * traducerile legalizate la notar;
  * alte acte notariale (procuri, declaratii, invitatii etc)

La MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE se pot supralegaliza urmatoarele tipuri de acte:
  * certificate de: nastere, botez/cununie, căsătorie, deces, rezidenţă fiscală, cazier judiciar, cazier auto.
  * adeverinte: medicale; prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman; prin care se atesta vechimea in munca; de calificare in diferite meserii.
  * acte de: studii preuniversitare, studii superioare.
  * documente ce atesta calitatea de scolarizat pe teritoriul Romaniei, pentru cetatenii straini.

La MINISTERUL JUSTITIEI se pot supralegaliza urmatoarele tipuri de acte:
  * hotarari judecatoresti
  * actele originale emise de Registrul Comertului (ex: Certificat Constatator)