Legalizări documente la sediul Departamentului Consular


   Pentru procedura de supralegalizare şi actele necesare, click AICI.
  
   Categorii de acte care pot fi supralegalizate la Ministerul de Externe al României pentru statele care nu sunt membre ale Convenţiei de la Haga din octombrie 1961.
  
   * Certificate de naştere, căsătorie, deces, în original, emise după 1998;
   Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.
  
   * Certificate de cazier judiciar, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de Secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de Inspectoratul General de Poliţie;
  
   * Certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, în original, eliberate de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, telefon: 021.413.54.42;
  
   * Actele de studii universitare şi postuniversitare, în original, vizate în prealabil de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - Bucureşti, Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti, telefon : 315.74.30; 314.26.80 interioare 498; 328;
  
   * Acte de studii preuniversitare vizate, iniţial, de către Inspectoratul General Şcolar al Municipiului Bucuresti (Str. Icoanei nr. 19 sectorul 2; Tel.211.88.41; 211.84.85), si, respectiv, de către Inspectoratele generale şcolare judeţene.
  
   * Diplomele /certificatele de specializare a medicilor, vizate, iniţial, de către Direcţia juridică a Ministerului Sănătăţii. Adresa: Bucureşti, str. Ministerului nr. 1-3, sector 1, telefon : 313.75.01;
  
   * Adeverinţele şi buletinele de analize medicale, vizate, iniţial, de Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv, Bucureşti.
  
   * Certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil la Ministerul Culturii şi Cultelor – Secretariatul de Stat pentru Culte, str. Nicolae Filipescu nr. 40, telefon : 211.81.16, respectiv, Directia pentru Cultură şi Culte a Municipiului Bucureşti (str. Sfântul Ştefan nr. 3) şi Direcţiile judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural.
  
   * Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familei şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, str. George Vraca nr. 9;
  
   * Adeverinţe de calificare în diferite meserii, în afara sistemului naţional de învăţământ, în original, vizate în prealabil de Ministerului Muncii, Familei şi Protecţiei Sociale -Direcţia Generală Forţa de Muncă – str. Dem I. Dobrescu nr. 2B, sector 1, telefon : 312.13.17;
  
   * Certificate de origine a mărfurilor, vizate în prealabil de Camera de comerţ şi Industrie a României din Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr.2, sector 3;
  
   * Facturi comerciale, vizate în prealabil de Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, telefon: 322.95.35/39.
  
   * Hotărâri definitive şi irevocabile, sentinţe judecătoreşti, decizii ale instanţelor de judecată, certificate de înregistrare a societăţilor comerciale, precum şi oricare alte documente care emană de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor fi vizate, iniţial, de către Ministerul Justiţiei si, ulterior, de către MAE român.
  
   * Toate actele notariale, precum şi traducerile acestora vor fi vizate, iniţial, în conformitate cu Legea 202/26 noiembrie 2010, de către Camera Notarilor Publici a municipiului Bucureşti, respectiv, Camerele notarilor publici din judeţele în care au fost autentificate (notarizate) documentele.
  
   NOTĂ:
   Documentele româneşti care urmează să producă efecte juridice în străinătate vor trebui, ulterior, supralegalizate şi de către ambasada ţării respective în România sau de către ambasada României din ţara în care vor fi utilizate actele.
   Documentele care emană de la o autoritate străină (care nu a aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) şi care urmează să producă efecte în România, vor trebui vizate succesiv de către:
   1. Ministerul de externe din ţara de origine a actului.
   2. Ambasada României acreditată în acel stat sau de ambasada străină acreditată în ţara noastră.
   3. Ministerul Afacerilor Externe al României, Departamentul consular, Biroul legalizari documente.